Tele Talasemi Uygulaması, talasemi hastalarının, sistem üyesi olan, tedavi ve hastalık süreçlerini takip eden hekimleri ile online görüşmeler yapabilmelerini sağlamak amacıyla Hematoloji Uzmanlık Derneği (HUD) tarafından hazırlanmış bir tele tıp uygulamasıdır. Bu uygulamanın temel amacı, rutin muayene ve kontroller dışında talasemi hastaları ile hekimlerini, tele tıp uygulaması aracılığıyla bir araya getirerek hastanın tedavi ve yaşam sürecinin düzenli takip edilebilmesi, hasta hekim uzaktan iletişiminin arttırılması ve yüz yüze görüşmelerin mümkün olmadığı zamanlarda hastanın hekime erişebilmesi, sonuçlarını iletebilmesi ve hekimden görüş alabilmesi amaçlanmıştır.

Hekim Girişi

Danışan Girişi